Opći uvjeti

Opći uvjeti dodjele nagrada GIFT BOX

OPĆI UVJETI

Članak 1

(1) Organizator podjele nagrada je NEW FLAME, spletna trgovina, d.o.o., Vrtna ulica 17, 3220 Štore, EU-Slovenija (u daljnjem tekstu organizator).

(2) Darivanje nagrade ni na koji način ne sponzorira, ne podržava ili ne administrira Facebook niti ga povezuje s Facebookom, Twitter ili bilo koja druga društvena mreža. Primatelj podataka koje je sudionik stavio na raspolaganje nije Facebook, već organizator. Sadržaj nagradne igre isključiva je odgovornost organizatora, a ne Facebooka. Facebook ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s konkurencijom.

(3) Izvlačenje nagradne igre odvijat će se sve dok ga organizator ne otkaže. Izvlačenje nagrada odvijat će se svakih 10 dana, 10., 20. i 30. u mjesecu, za svaku zemlju zasebno: Sloveniju i Hrvatsku. Ako se datum izvlačenja dogodi vikendom ili praznikom, izvlačenje se automatski odgađa na prvi radni dan, bez obavještenja sudionika i prethodno određenih datuma izvlačenja.

UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Članak 2

(1) U nagradnom izvlačenju mogu sudjelovati odrasli osobe sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Republici Sloveniji i Hrvatskoj. Maloljetnici (mlađi od 18 godina) moraju imati prethodno pismenu suglasnost svojih roditelja ili zakonskih skrbnika da sudjeluju u nagradnom izvlačenju. Pravnim osobama nije dopušteno sudjelovati u izvlačenju.

(2) Uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri je da su sudionici upoznati s općim uvjetima i slažu se sa svim pravilima nagradne igre. Sudjelovanjem u nagradnom izvlačenju smatra se da sudionik pristaje na sve uvjete i pravila vezana uz izvlačenje nagradne igre.

(3) Kupnja nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.

(4) Sudionici u nagradnoj podjeli pokrivaju sve troškove sudjelovanja u nagradnoj igri.

Troškovi sudjelovanja uključuju:

  • troškovi pristupa internetu;
  • trošak prijenosa podataka s Interneta.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 3

(1) Datum početka izvlačenja nagrada je: 20.06.2020. Izvlačenje nagrada odvija se svakih 10 dana i traje do otkazivanja.

(2) Sudjelovanjem u nagradnom razdvajanju smatra se da sudionik prihvaća ove opće uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri i uvjete objavljene na web stranici.

(3) U slučaju nepotpunih, netočnih ili neistinitih podataka (e-mail adresa ili podaci iz stavka 3. članka 11. ovih Općih uvjeta), organizator zadržava pravo odbiti ili isključiti sudionika iz nagrade podijela.

Sudionik gubi pravo na nagradu ako organizator utvrdi da:

  • sudionik nije ispunio uvjete za sudjelovanje;
  • sudionik je prekršio pravila i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri;
  • sudionik ne želi ispuniti obveze u skladu s ovim uvjetima ili posebnim uvjetima objavljenim na web stranici i / ili Facebook profilu ili ih nije ispunio na vrijeme;
  • u slučaju aplikacija: ako je prijava na bilo koji način neprimjerena.

U slučaju da sudionik izgubi pravo na nagradu, organizator odlučuje hoće li nagradu dodijeliti nekom drugom ili ne.

(4) U slučaju da je sudionik izvučen ili izabran kao pobjednik, potonji prihvaćanjem nagrade daje neopozivu suglasnost za suradnju s organizatorom ili. suorganizatori u smislu fotografiranja pobjednika u reklamne svrhe ili. publikacije tako dobivenog materijala u svim medijima (tiskani mediji, web stranice, Facebook profili, reklamna izdanja ili drugi mediji) organizatora ili suorganizatora nagradne igre bez prava na naknadu ili plaćanje. Istovremeno se odriče prava pregleda, odobravanja, protivljenja bilo kakvoj upotrebi građe, uređivačkom izboru ili izgledu građe.

UPUTE NAGRADNE IGRE

Članak 4

(1) Nagrada se odvija na Extra Gifts Web stranici:

Za Sloveniju: www.extragifts.si ,

I Hrvatska: www.extragifts.hr,

pod Gift box Tab.

(2) Pojedinac koji želi sudjelovati u nagradnoj igri mora, u skladu s odjeljkom Gift box , klikni dugme "Sudjelujte u nagradnoj igri" i ispunite pristupnicu, unesite valjanu adresu e-pošte, potvrdite potvrdni okvir "Slažem se s uvjetima sudjelovanja" i kliknite na dugme Registracija. Tada se pojavi dugme za dijeljenje na društvenim mrežama: Facebook, LinkedIn, Pinterest. Potrebno je dijeliti bilo koji odabran Gift Box na vašoj društvenoj mreži. Dijeljenje je neograničeno.

(3) Obvezni uvjet za uspješno sudjelovanje u nagradnoj igri je dijeljenje posta na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn ili Pinterest). Dijeljenje je također omogućeno izravno na web mjestu. Sudionici mogu bez ikakvih problema s jednim e-mailom objaviti post na svom Facebook profilu ili drugim društvenim mrežama (Twitter, LinkedIn ili Pinterest). Izvlačenje se vrši prema popisu dobivenih poruka e-pošte, s tim da je e-mail upisao sudionik. U pojedinom (jednom) nagradnom izvlačenju sudionik može upisati samo jednu adresu e-pošte. Ako sudionik želi više šansi za osvajanje nagrade, može se prijaviti iz nekoliko svojih e-mailova, ako ih ima.

(4) Poželjno je da pojedinac nekoliko puta sudjeluje u nagradnoj igri i dijeli post na različitim društvenim mrežama, čime povećava šansu za osvajanje nagrade. Opisano u točki 3. ovog članka.

NAGRADE

Članak 5

(1) Pojedinačni sudionik u nagradnoj igri može dobiti samo jednu od nagrada u pojedinačnom izvlačenju. Sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri nekoliko puta, sudjelovanje je ograničeno na samo jedan e-mail korisnika, pa preporučujemo da sudionik pristupi iz različitih e-adresa za višestruko sudjelovanje.

(2) Organizator dodjeljuje 1 nagradu u okviru pojedinačne nagrade, naime GIFT BOX proizvod.

(3) Nagrada koju je dobio od dobitnika je svaka GIFT BOX, koja je objavljena na web stranici u iznosu do 29.90 eura / konvertirana u hrvatsku kunu za hrvatsko tržište.

(4) Nagrade se ne mogu zamijeniti za drugu vrstu nagrade, ne isplaćuju se u gotovini ili ne mogu se prenijeti trećim osobama.

NAGRADNI RASPORED

Članak 6

(1) O organizaciji, provedbi i nadzoru tijeka dodjele nagrada i izvlačenja pobjednika pobrinut će se komisija sastavljena od predstavnika organizatora. Izvlačenje donosi organizator i nije javno. Provest će se uz pomoć računalnog programa temeljenog na podjeli nagrada na društvenim mrežama.

(2) Izvlačenje nagrada održat će se onog dana navedenog u opisu nagradne igre na web stranici / pod naslovom Pobjednici, neobavezno i na Facebook profilu organizatora za slovenačko (Extra Gifts ) i hrvatsko tržište (Extra Gifts .hr).

OBAVIJEST O DOBITNICI DOBITNIKA

Članak 7

(1) Dobitnik će na svoju e-mail adresu primiti obavijest o nagradi koju je poslao u prijavnici na web stranici www.extragifts.si ili www.exagifts.hr

(2) Sudjelovanjem u pojedinačnom nagrađivanju nagradne igre sudionik se slaže da će ga u slučaju izvlačenja organizator objaviti kao pobjednik na web mjestu Extra Gifts (https://extragifts.si/) za slovensko tržište, a Extragifts.hr (https://extragifts.hr/) za hrvatsko tržište, pod naslovom Pobjednici s imenom i prvom inicijalnom prezimena te Grad. Pobjednik se također slaže da organizator također može objaviti na Facebook profilu (slovenski ili hrvatski) i također označiti („tag“).

(3) Popis dobitnika bit će objavljen na web stranici i / po želji i na Facebook profilu najkasnije tri dana nakon izvlačenja nagrada.

(4) Rezultati dodjele nagrada su konačni. Protiv njih nije se moguće žaliti.

ISKLJUČENJE IZ NAGRADNE IGRE

Članak 8

(1) U slučaju kršenja gore navedenih pravila nagradne igre, organizator zadržava pravo isključiti nasilnike iz nagradne igre bez prethodnog upozorenja. U slučaju isključenja sudjelovanja iz nagradne igre, dobitnik može biti odpušten nagrade ili je pobjednik dužan vratiti već uručene nagrade ili, u slučaju otvaranja ili uništavanja nagrade, povrat u iznosu od primljene nagrade. Ako naknadno isključeni dobitnik više nema nagradu na raspolaganju, od njega se može zahtijevati novčani iznos jednak vrijednosti primljene nagrade.

PRIJAVA NAGRADE

Članak 9

(1) Kao pobjednik, sudionik ima pravo prihvatiti nagradu ako ga organizator ili administrator web stranice obavijesti o nagradi u dogovorenom roku.

(2) Nagrade se oporezuju prema Zakonu o porezu na dohodak. Dobitnik je obvezan platiti porez na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak (ostale pogodnosti, uključujući nagrade). Akontaciju poreza na dohodak obračunava i uplaćuje organizator podjele nagrade ili suorganizator ili sponzor koji osigura nagradu ako nagrada prelazi iznos od 42.00 eura.

(3) Za dobivanje nagrade pobjednik mora na pismeni poziv organizatora dostaviti sljedeće osobne podatke: ime i prezime, točnu adresu prebivališta, mjesto prebivališta, porezni broj i porezni ured. U svrhu informiranja o primanju nagrade, pobjednik će pružiti i kontakt telefon.

Ako dobitnik u roku od pet dana nakon datuma poziva na e-mail ne dostavi potrebne podatke, gubi pravo na nagradu bez prava na naknadu.

(4) Organizator će pisanim pozivom iz stavka (3) ovoga članka obavijestiti dobitnika o primanju nagrade i dogovoriti se za isporuku nagrade. Uz osobne podatke, sudionik je dužan obavijestiti organizatora o proizvodu / nagradi definiranom u članku 4. ovih Uvjeta.

(5) Organizator se obvezuje da će nagradu dobitniku poslati besplatno poštom i da pokrije troškove pojedine isporuke. Nakon primitka potpunih podataka, nagrada će se pobjedniku poslati poštom u roku od 10 (deset) radnih dana. Organizator ne preuzima troškove nastale prihvaćanjem nagrade.

(6) Osobe mlađe od 18 godina moraju organizatoru dostaviti pisanu suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika istovremeno s podacima iz stavka 3. ovoga članka, a najkasnije nakon primitka nagrade.

Pismenu suglasnost roditelji ili zakonski skrbnici mogu izraditi sami i poslati na naš e-mail.

(7) Sudionici su upoznati s mogućnošću osvajanja nagrade koja može biti predmet oporezivanja prema Zakonu o porezu na dohodak. Akontaciju poreza na dohodak za nagrade plaća organizator, a dobitnici su dužni pismeno dostaviti detaljne osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta, porezni ogranak, njihov porezni broj) u pisanom obliku kao obveznici poreza na dohodak (stavak 2. članka 35. ZDavP-2) najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o primanju nagrade (ili u drugom roku navedenom u obavijesti). Predaja gore navedenih podataka uvjet je za prihvaćanje bilo koje nagrade čija vrijednost prelazi 42 eura s PDV-om. Ako dobitnik ne dostavi ove podatke organizatoru u traženom roku, nema pravo zatražiti predaju nagrade od organizatora. U tim slučajevima (odbijanje ili prekasno dostavljanje propisanih osobnih podataka), organizator je oslobođen svih obveza koje proizlaze iz ovih pravila prema dobitniku. U slučaju da je pobjednik maloljetnik, organizator će platiti akontaciju poreza na dohodak za svoje roditelje ili. njegov zakonski zastupnik. Ostale moguće porezne obveze ili bilo koje druge troškove povezane s nagradom snosi dobitnik.

ODGOVORNOST ODGOVORNOSTI

Članak 10

(1) Organizator nije odgovoran za izravnu ili neizravnu štetu nastalu sudjelovanjem u nagradnoj igri, ako poslužitelj nije dostupan, osim ako se to ne može pripisati krajnje nepažnjom ili namjernim radnjama koje je organizator dužan zastupati. Osim toga, organizator nije odgovoran za bilo kakve tehničke pogreške i poremećaje, isključenje struje ili struju. U slučaju prijevremenog prekida nagradne igre iz razloga koji nije njegov, organizator zadržava pravo dodjele nagrada onima koji su sudjelovali u izvlačenju do trenutka obustave ili ne dovršiti izvlačenje nagrada bez ikakve obveze da sudionika.

ZAŠTITA INFORMACIJA I OSOBNI PODACI

Članak 11

(1) Organizator NEW FLAME, kao kontrolor osobnih podataka, poštuje privatnost sudionika u svakoj nagradnoj igri i obvezuje se pažljivo postupati s osobnim podacima dobivenim tijekom nagradne igre te ih zaštititi i obraditi u skladu sa Zakonom o zaštiti , osobne podatke i Pravilnik o zaštiti osobnih podataka koji je donio organizator.

(2) Bez izričitog pristanka sudionika pojedinačne nagrade, osobni podaci sudionika neće biti proslijeđeni trećoj osobi ili korišteni u druge svrhe osim isključivo za potrebe uspješne integrirane primjene nagradne igre. U slučaju da organizator organizira podjelu nagrada zajedno sa suorganizatorom, suorganizator će suorganizatoru dostaviti popis dobitnika.

(3) Ako sudionik u nagradnoj igri pristane primati e-biltene od organizatora i / ili suorganizatora, organizator također može proslijediti e-mail adrese suorganizatoru nagradne igre.

(4) Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na internetskim stranicama do kojih vode određene poveznice na web stranicama Organizatora, niti preuzima odgovornost za bilo kakve pogreške koje se mogu pojaviti prilikom davanja netočnih ili lažnih podataka od strane sudionika u nagradnoj igri.

(5) Sudionik nagradne igre omogućuje organizatoru kao upravljaču zbirke osobnih podataka upravljanje, održavanje i obradu baze podataka predanih osobnih podataka za potrebe nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Ul. RS br. 86/04 i 67/07).

Osobni podaci u zbirci osobnih podataka pobjednika i svrha njihove prikupljanja, obrade, pohrane i uporabe:

  • adresa e-pošte (za potrebe sudjelovanja u izvlačenju nagrada, izvlačenja i prosljeđivanja pisanih poziva organizatora nakon daljnjih radnji u slučaju prava na nagradu i za promocije);
  • ime i prezime, adresa i mjesto prebivališta (u svrhu identifikacije pobjednika, izvlačenja, informiranja o nagradama i informiranja o načinu primanja nagrada i prijavljivanja poreznim tijelima u skladu s važećim poreznim zakonodavstvom u Republici Sloveniji i Hrvatska);
  • kontakt telefon ili GSM broj (u informativne svrhe u slučaju bilo kakvih problema s isporukom nagrade);
  • porezni broj i porezni ured dobitnika (za potrebe izvještavanja s poreznim vlastima u skladu s važećim poreznim zakonodavstvom u Republici Sloveniji i Hrvatski)

(6) Tijekom upravljanja osobnim podacima svaki pojedinačni sudionik ima mogućnost pregleda, prepisivanja, kopiranja, dopunjavanja, ispravljanja, blokiranja i brisanja osobnih podataka u datoteci osobnih podataka, u skladu s važećim propisima.

(7) Podaci se pohranjuju u računalnom obliku. Nakon prestanka potrebe za čuvanjem podataka ili na zahtjev dobitnika, podaci se brišu.

(8) Korisnici podataka administrator su web stranice i / ili Facebook profila i odgovorni su za dostavu nagrada.

(9) Sudjelovanjem u dodeli nagrade sudionik se slaže da mu organizator može poslati besplatne opće obavijesti - vijesti, promocije i obavijesti u svezi s darivanjem nagrade putem e-pošte ili telefonskog broja iz st. Članka 11. ovih uvjeta do opoziva ovog pristanka ili do ispunjenja svrhe čuvanja podataka o kontaktima.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 12

(1) Sudionici u nagradnoj igri, koja se može pohvaliti čestim nagradama, također se šire u Facebook zajednici. Organizator ne preuzima odgovornost za nepridržavanje uvjeta Facebook zajednice od strane sudionika nagradne igre. Također ne preuzima odgovornost za koje su uspješne rezultate nastali kao rezultat objavljivanja postova na Facebook profilu.

(2) Organizator podržava dopunu svojih razgovora o poklonima ponudom, ali ako zahtijeva podnošenje tehničke ili komercijalne prirode ili razloga javnosti.

(3) Organizator sudjelovanja inicirat će obavijest o svim promjenama u novim nagradnim igrama objavom na web stranici u / neobaveznom Facebook profilu.

(4) Pitanja o povjerljivosti u korištenju osobnih podataka, koja su željeli objaviti s podacima o ugrađenom dijeljenju, upućuju se na e-adresu: [e-pošta zaštićena]

Mjesto i datum objave ovih Uvjeta i odredbi: Štore, 19. lipnja 2020